پروژه های اداری

نمونه های پروژه های تجاری مجموعه رادمان

سقف کاذب سالن اصلی گمرک شهید رجایی
سقف کاذب شعبات مختلف بانک سپه ،ملت،ملی
طراحی واجرایی سالن جلسات بانک توسعه تعاون ،نیرویی دریایی سپاه،شرکت نفت بندرعباس
سقف کاذب مجتمع اقامتی وسایر ساختمان های شرکت نفت بندرعباس
سقف کاذب سالن اصلی ،سالن ترانزیت ،ساختمان اداری فرودگاه بندرعباس وابوموسی
اجرایی سقف کاذب و دیوارپوش سازمان صنعت ومعدن تجارت
طراحی واجرایی سالن جلسات مجتمع کشتی سازی فرا ساحل ایران
سقف کاذب ودیوارپوش ساختمان های مختلف مجتمع کشتی سازی
طراحی واجرایی پارتیشن اداری مجتمع فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش

X